Holmens

”Holmens” er navnet på et af Danish Art Weavings meget kendte og populære møbeltekstiler, men det er mere end blot et navn, for der ligger en lang og farverig historie bag.
Christian den fjerde er kendt som Danmarks byggelystne konge. Han har bl.a. bekostet opførelsen af så markante bygningsværker som Børsen, Trinitatis Kirke med Rundetårn, Frederiksborg Slot og så ikke mindst Rosenborg. Allerede som dreng viste den kommende konge sin store interesse for søen og flåden. Han modtog praktisk undervisning i skibsbygning og godt sømandskab, dvs. navigation og kunsten at lede et søslag. Og netop det sidste skulle han få god brug for. På Bremerholm (Holmen) i København tog Christian den fjerde i begyndelsen af 1600-tallet fat på at anlægge en mægtig fl ådehavn med orlogsværft og en lang række magasinbygninger, hvoraf de fleste er bevaret. Provianthuset blev brugt til opbevaring af fl ådens forråd af korn, kød, fi sk, salt osv., mens Tøjhuset fungerede som lager for kanoner, kugler og geværer. En vigtig del af fl ådens identitet var ligeledes uniformerne, der ikke kun skulle få mandskabet til at fremtræde med en vis værdighed og autoritet. De skulle også kunne modstå den nordiske kulde og det hårde daglige slid om bord på kongens skibe. Uniformerne i klare farver som blå og rød var fremstillet af 100% uld, efter traditioner, som har været kendt og anvendt langt tilbage i tiden, og som bruges den dag i dag til f.eks. den kongelige danske livgardes røde gallauniformer. 
Det er denne tradition, historien bag og de anvendte teknikker, der ligger til grund for Holmens, som Danish Art Weaving i dag væver i et væld af klare farver og nuancer, der supplerer hinanden og passer smukt til nutidens enkle boligindretning.